28/10/1627, 1

28/10/1627, 1

1 1 HHM besluiten inzake de gisteren uitgestelde zaak betreffende Langerack dat hij ingezet zal worden bij de bemiddeling tussen de koningen van Frankrijk en Groot-Brittanniƫ indien de besprekingen hierover in Parijs plaatsvinden. Hij moet echter in Parijs blijven om de lopende zaken af te doen als de besprekingen buiten die stad geschieden. Als er besprekingen over de alliantie gevoerd worden buiten Parijs, moeten de extraordinaris ambassadeurs deze voeren zonder dat Langerack erbij is. Worden ze in Parijs gehouden, dan mogen de ambassadeurs zelf beslissen of ze Langerack laten komen en hoeveel ze hem erover vertellen.
Hierop verklaren de heren van Friesland achter het gisteren gegeven advies van de RvS te staan, namelijk dat Langerack niet betrokken mag worden bij de onderhandelingen maar teruggeroepen moet worden.
HHM keuren de conform de eerder genomen resoluties gewijzigde conceptinstructie aangaande de alliantie goed.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.