28/10/1627, 15

28/10/1627, 15

15 Terestein, Van Neck en Overlander compareren. Zij waren samen met de heer van Zoelen en Lingen, nu afwezig, gecommitteerd om ervoor te zorgen dat de Rijn en de IJssel dieper werden. Ze melden enkele werken aanbesteed te hebben om meer water in de Rijn en de IJssel te krijgen. Dit werk moet worden voortgezet. Ook hebben zij de gevolgen van het door dr. Opten Noort aangenomen werk onderzocht. Uit elk rapport blijkt dat hij er niet in zal slagen zijn werk te voltooien. Ze raden aan het contract met hem op te zeggen omdat hij van de van de RvS ontvangen 20.000 gld. reeds 12.000 gld. uitgegeven heeft en dus nog 8.000 gld. in handen heeft. Volgens een overhandigde akte verklaart Opten Noort hiermee tevreden te zijn.
HHM stellen een besluit uit.