28/10/1627, 9

28/10/1627, 9

9 Paul de Wilm vraagt om betaling van de door hem op last van HHM aan de koning van Denemarken verstrekte 62.500 gld.
HHM laten de ontvanger-generaal nakijken hoeveel geld hij heeft van de eerste twaalf maanden subsidie om te zien of De Wilm daaruit wat geld kan ontvangen.