10/11/1627, 12

10/11/1627, 12

12 Op het nadere verzoek van de weduwe van kapitein La Case wordt nogmaals geen besluit genomen.