10/11/1627, 17

10/11/1627, 17

17 Louise de Marnix, weduwe van Famars, verzoekt opnieuw om een jaarlijks traktement.
Nadat bestudering van het op 21 april behandelde advies van de RvS d.d. 14 april, wordt de suppliante een jaarlijks traktement van 600 gld. gedurende de rest van haar leven toegekend. Dit gezien haar sobere staat en de diensten van haar overleden vader, de heer van St. Allegonde, en van haar man, de heer van Famars, voor het land. De heren van Zeeland gaan akkoord mits hun principalen ermee instemmen.