10/11/1627, 2

10/11/1627, 2

2 Cornelius Berck, consul te Livorno, verzoekt d.d. Livorno 11 okt. gemachtigd te worden om alle documenten onder zijn toezicht te mogen hebben en hetzelfde traktement te krijgen als de consul te Genua.
HHM vragen hierover advies aan de Directeurs van de Levantse Handel .