17/11/1627, 8

17/11/1627, 8

8 Inzake het plakkaat van 17 maart adviseren de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten de bemanning van de schepen wat te verminderen.
HHM gaan niet akkoord met deze vermindering. De heren van Holland vragen om een kopie van het advies.