18/11/1627, 16

18/11/1627, 16

16 Een brief van Languerack d.d. Parijs 7 nov. behoeft geen resolutie.