18/11/1627, 7

18/11/1627, 7

7 Commies Van der Haer stelt voor dat HHM door gecommitteerden uit de provincies laten onderzoeken welke posten op de staat van oorlog vervallen zijn. De RvS kan dit niet goed te weten komen omdat enkele provincies te ver verwijderd zijn.
HHM besluiten dat de RvS dit wel zelf kan laten onderzoeken. De Raad bestaat immers uit gedeputeerden uit elke provincie.