22/11/1627, 6

22/11/1627, 6

6 Uit diverse brieven van generaal Morgan aan Z.Exc. blijkt het grote gebrek aan geld en andere benodigdheden in het leger van de koning van Denemarken dat zich nog bij de Elbe bevindt.
HHM schrijven resident Vosbergen, die nu in Amsterdam is, en Philippe Calandrini alle mogelijke moeite te doen om geld bijeen te brengen om naar de Elbe te sturen. Heemstede, die naar Amsterdam gaat, is ook verzocht hierover met hen te spreken. Tevens zullen HHM met de RvS spreken om nog wat levensmiddelen en oorlogsmunitie daarheen te sturen.