27/11/1627, 7

27/11/1627, 7

7 Gisteren is medegedeeld dat hofmeester Mortaigne geen commensalen mag houden maar ze moet ontslaan, conform de resolutie over het huren van het huis waarin hij geplaatst is. Niettemin gaan HHM ermee akkoord dat hij de heer van Gerestein enkele dagen in dit huis onderbrengt totdat deze een ander logement heeft gevonden. De bovengenoemde resolutie blijft onverminderd van kracht.