14/12/1627, 1

14/12/1627, 1

1 In een rekest klagen de reders van het schip De Gecroonde Leeuw dat hoofdconsul Witsen van hun te Genua bevrachte schip de Franse vlag heeft doen weghalen. Ze verzoeken om vergoeding van hun schade.
Het verzoek gaat naar Witsen om HHM hierover binnen drie dagen te informeren.