18/12/1627, 12

18/12/1627, 12

12 Ter vergadering compareren de gedeputeerden van Emden. Zij berichten dat te Friedeburg in Oost-Friesland reeds zeshonderd soldaten zijn aangekomen, die het Huis aldaar hebben ingenomen. Het gerucht gaat dat twaalfduizend man in het graafschap zal worden ingekwartierd. De gedeputeerden laten weten dat de magistraat van Emden zijn poorten en wallen goed zal beschermen, maar HHM moeten wel bepalen wat er moet gebeuren met Greetsiel, Diele en andere buiten de stad gelegen belangrijke plaatsen.
Tevens schrijven de Gedeputeerde Staten van Groningen d.d. 1/11 dec. dat in verband met de aankomst van het keizerlijke volk van in Oost-Friesland de bescherming van het fort Leerort dient te worden geregeld.
Deze zaak zal na de middag worden besproken met Z.Exc., Ernst Casimir en de RvS.