22/12/1627, 3

22/12/1627, 3

3 De RvS adviseert over het op 5 nov. ingediende rekest van Francois Treeck, koopman uit Luik, en Thomas Landau uit Maaseik. Zij klagen door de soldaten te zijn belet hun waren van Luik naar Maaseik en van Luik naar Venlo te brengen. De Raad meent dat zij van de openstelling van de licenten moeten kunnen profiteren.
HHM zullen dit op het rekest apostilleren.