29/12/1627, 1

29/12/1627, 1

1 Thesaurier-generaal De Bie bezit enkele declaraties van hofmeester Mortaigne over de defroyementen van de ambassadeurs.
Hij moet hierover aan de RvS rapporteren en daarop ordonnantie laten depĂȘcheren.