29/12/1627, 13

29/12/1627, 13

13 HHM resumeren de gisteren voorgestelde zaak betreffende het slechten van de wallen te Doetinchem en Lochem. Z.Exc. stemt hiermee in, omdat de vijand daar slechts met een formeel leger uit te krijgen zou zijn, waarmee het graafschap Zutphen opnieuw geruïneerd zou worden.
HHM schrijven de Staten van Gelderland het raadzaam te vinden tot het slechten van de wallen over te gaan. Men wil echter eerst met de Staten overleggen en zo spoedig mogelijk hun oordeel daarover vernemen.