29/12/1627, 9

29/12/1627, 9

9 Konvooimeester Adriaen Repelaer heeft gevraagd om een beslissing over de rente na de opschorting van het overleg hierover op 24 december.
Na onderzoek van de eerder uitgebrachte adviezen en genomen resoluties is hierover nog niet besloten. Doch Repelaer legt ten overstaan van de president de eed af conform de resolutie van 24 dec., waarbij hij verklaart van de overgenomen ordonnanties direct noch indirect iets te hebben ontvangen.