04/01/1628, 5

04/01/1628, 5

5 Ritmeester Eeckeren verzoekt zijn compagnie haakbusschutters te mogen omvormen tot kurassiers, zoals Z.Exc. aan HHM heeft laten voorleggen. Als dat nog niet wordt goedgekeurd vraagt hij zijn traktement van 350 gld. gelijk te stellen met dat van de kurassiers, namelijk 400 gld. per maand. Ook vraagt hij of zijn ruiters ieder 2 of 3 gld. per maand meer mogen hebben, wanneer zij zware karabijnen dragen die zes kogels op een pond schieten.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.