13/01/1628, 8

13/01/1628, 8

8 Er is nog niet besloten over het rapport van 3 jan. aangaande de bespreking met Carleton.
Rantwyck, Noortwyck, Vosbergen en Ploos zullen dit met Z.Exc. bespreken.