26/01/1628, 9

26/01/1628, 9

9 De gedeputeerden te Emden schrijven 6/16 jan. waarbij zij een brief 1doorsturen van generaal Tilly aan HHM d.d. Buxtehude 16 dec. 1627.
Tilly bericht HHM dat de keizer hem onlangs heeft bevolen het graafschap Oost-Friesland met keizerlijke troepen te belegeren en aldaar winterkwartier te nemen. Aangezien hij nu heeft vernomen dat HHM daar krijgsvolk hebben en contributie heffen, verzoekt hij hun te regelen dat dit volk met beëindiging van de contributies zal worden weggehaald zodat het krijgsvolk van de keizer ruimte en plaats wordt gegeven.
HHM geven Tilly's brief aan de RvS die hierover na overleg met Z.Exc. zal adviseren.

1 De in het Duits gestelde brief is geïnsereerd in S.G. 3187 en in vertaling gedrukt in: Aitzema, S. & O. kwarto II, 433/folio I, 688.