25/02/1628, 2

25/02/1628, 2

2 De kapiteins Engelbert Schutte en Pieter Evertsen de Vries, die beiden hebben gediend op de vloot van admiraal L'Eremite, verzoeken het restant van hun soldij voor negentien maanden dienst.
HHM laten commies Van der Haer dit betalen uit de inkomsten van de paspoorten.