18/03/1628, 13

18/03/1628, 13

13 De Admiraliteit te Rotterdam bericht d.d. 13 maart over de door haar aan de RvS opgestuurde redenen waarom die van Ravenstein niet langer vrij van konvooien en licenten behoren te zijn zoals die van Emmerik [Emmerich] en Rees. Zij verzoeken HHM daarop te letten ten gunste van de inkomsten uit de konvooien en licenten.
HHM horen de RvS hierover.