22/03/1628, 5

22/03/1628, 5

5 Abraham Eschwiler, Caspar Engelbrechts en Hans van Asperen, kooplieden te Amsterdam, verzoeken vijftigduizend pond Zweeds koper over Calais naar Aken [Aachen] te mogen vervoeren. Zij willen daarvan keteldraad en andere koperen waren laten maken.
HHM wijzen dit verzoek van de hand.