23/03/1628, 13

23/03/1628, 13

13 Terestein en Overlander zijn ontboden en verzocht hun reis inzake de uitdieping van Rijn en IJssel spoedig te maken. Zij verklaren gereed te zijn maar hebben geen geld gekregen van de heren van Holland .
HHM geven dit opnieuw door aan Huigens en Van der Lingen en verzoeken hun bij de Gecommitteerde Raden van Holland aan te dringen op betaling van het geld.