28/03/1628, 5

28/03/1628, 5

5 De Staten van Groningen nomineren burgemeester Rudolph Wicheringe en Willem Ubbena tot Enum als raad in de Admiraliteit te Dokkum .
HHM verlenen hiervoor commissie.