29/03/1628, 7

29/03/1628, 7

7 De Generaliteitsrekenkamer adviseert over de eergisteren ingediende rekesten van Cornelis Mouris Hobbe en Manuel Elle. Het 87ste artikel van de instructie van de Admiraliteiten houdt nadrukkelijk in dat de vendumeester voor zijn verkoop 2 groten ontvangt en de controleur 1 groot van het pond Vlaams zonder traktement. Daarom heeft de Rekenkamer het traktement van 300 gld. per persoon in de rekening van de ontvanger geroyeerd. Aangezien de Rekenkamer wel constateert dat de raden hun de traktementen hebben toegestaan vanwege gewichtige overwegingen, met name vanwege de sobere jaarlijkse verkoop van geconfisqueerde goederen, meent zij hun jaarlijks een ordinaris traktement te geven indien zij het recht opgeven op de conform de instructie aan hen toekomende 3 groten op het pond Vlaams van de verkoop. Alle verdere punten van de instructie en het reglement op de uitoefening van genoemde ambten blijven geldig.
HHM sluiten zich hierbij aan en vragen de Admiraliteit te Amsterdam hoeveel de supplianten aan traktement moet worden betaald.