03/04/1628, 6

03/04/1628, 6

6 Josephe Pallache vraagt opnieuw om betaling van twee jaar huishuur en reisgeld voor zijn reis naar Barbarije [Marokko].
HHM blijven bij hun eerdere resolutie dit uit te stellen tot zijn terugkomst.