05/04/1628, 13

05/04/1628, 13

13 Resident Aissema schrijft d.d. Hamburg 12/22 maart over de situatie in Gl├╝ckstadt. Hij heeft 10.000 rijksdaalder getrokken voor het onderhoud van het volk aldaar.
HHM laten ontvanger-generaal Doublet de wisselbrief aannemen en schrijven de provincies hun bijdragen aan het subsidie voor Denemarken zonder verder uitstel op te brengen.
Aangezien Aissema tevens meldt dat generaal Reael naar Praag zou zijn gebracht, vragen HHM hierover advies aan Z.Exc.