11/04/1628, 16

11/04/1628, 16

16 In een brief verzoekt de vorst van Neuburg meer levensmiddelen dan hem eerder zijn toegekend.
HHM houden vast aan hun eerdere resolutie.