15/04/1628, 12

15/04/1628, 12

12 Brouwer en Ploos hebben nagekeken wat er met dr. Opten Noort is afgesproken en aan hem betaald is inzake de uitdieping van de IJssel. Zij berichten dat hij voorstelt het werk neer te leggen en van de door hem ontvangen 20.000 gld. de overgebleven 6.000 terug te betalen.
HHM laten de RvS de kwestie met Opten Noort afhandelen en er op toezien dat het land geen schade lijdt.