15/04/1628, 14

15/04/1628, 14

14 Op verzoek van Aelbert Brunincx en Jacome Pauw laten HHM Noortwijck en Schaffer overste Gent ontbieden. Zij moeten er bij hem op aandringen zich niet te bemoeien met hun zaak tegen Frans van Meschede aangaande het gieten van stukken ijzeren geschut. Brunincx en Pauw hebben Gent daartoe immers geen opdracht gegeven.