22/04/1628, 5

22/04/1628, 5

5 In aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS berichten de heren van Holland dat hun lastgevers het rapport hebben gehoord inzake de op 20 april voorgestelde werken ter beveiliging van Bergen op Zoom en Steenbergen. De Staten van Holland stemmen hiermee in, alsmede met de lening van het benodigde geld door hun provincie en Zeeland aan de Generaliteit.
HHM laten de RvS de werken visiteren door zijn afgevaardigden en in aanwezigheid van de in de resolutie van 20 april genoemde heren. Indien de werken overeenkomen met de opzet dan moet hij deze verder aanbesteden.
De heren van Holland en Zeeland moeten onderling bepalen welk aandeel in de lening zij op zich nemen.
HHM zijn hiermee akkoord gegaan in aanmerking genomen dat dinsdag aanstaande tevens de werken van de IJssel en de grenzen van Friesland en Groningen worden aangepakt. Om deze in aanwezigheid van Z.Exc. te onderzoeken, zijn op 20 april enkele heren aangesteld.