28/04/1628, 10

28/04/1628, 10

10 De heren van de RvS overhandigen het advies van hen en Z.Exc. inzake de remonstrantie van Friesland en Groningen over het bouwen van enkele fortificaties.
I Leerort dient te blijven zoals het is. Het oude werk richting Leer moet echter worden gerepareerd opdat het niet door kanonschoten kan worden geraakt. Achter het kasteel moeten twee halve bolwerken worden ingevoegd. Indien HHM besluiten meer te doen, kan men een hoornwerk laten maken van honderddertig à honderdveertig roeden en zes voet hoogte met een borstwering erop en aan de buitenzijde een inspringende hoek.
II Men dient een nieuwe schans te plaatsen. Ernst Casimir of heren in zijn plaats moeten bepalen of deze beter tussen de oude Boneschans en de Bellingwolderschans [Oudeschans] of op de locatie van de oude Boneschans of in de omgeving daarvan moet worden gebouwd. Als de schans zo groot wordt als de heren van Friesland en Groningen in hun memorie verzoeken, dan zou deze met inspringende hoeken, poorten, een sluis, hutten en corps de gardes gebouwd moeten worden voor een geschat bedrag van 55.400 gld.
III De sluis en het aardwerk van Bellingwolderzijl moeten voor 3.000 à 4.000 gld. hersteld worden.
IV De gevraagde nieuwe werken aan Bourtange kan men voorkomen door de oude te herstellen. Een nieuw hoornwerk van honderddertig à honderdveertig roeden zou echter 3.000 à 4.000 gld. kosten.
V De schans te Avereest, slechts een vierkante redoute, kan desgewenst worden uitgebreid met vier bolwerken en twee flanken. Ook moet men de weg vanuit Hasselt aanpassen opdat er wagens en paarden overheen kunnen rijden. Dit kan voor 3.000 gld. gedaan worden, maar de gedeputeerden zouden nader kunnen onderzoeken of het verstandig is. Het hiervoor benodigde geld kan op dezelfde manier beschikbaar worden gesteld als de betaling voor de fortificatiewerken van Bergen op Zoom en de IJssel: door de provincies een petitie te vragen van 150.000 tot 200.000 gld. (het totaalbedrag voor Bergen, de IJssel en deze werken is 500.000 gld.). Het geld moet beschikbaar zijn om de werken spoedig te kunnen laten bouwen. Het land zou het tegen de penning zestien kunnen lenen en later met het geld uit de petitie verrekenen. Men kan Friesland en Groningen verzoeken het geld geregeld te betalen terwijl het land de rentekosten draagt.
De heren van Holland stellen de bespreking hiervan uit tot morgen.