03/05/1628, 1

03/05/1628, 1

1 De heren van Friesland en Groningen verzoeken de door hen voorgestelde fortificaties en bijbehorende zaken te hervatten en af te handelen nadat de bespreking hiervan op 29 april is uitgesteld. Zij sommen de punten op en verzoeken een besluit daarop.
De heren van Holland vragen de punten op schrift met het op 28 april vastgestelde advies van de RvS daarover om deze te onderzoeken en erover te adviseren.