13/05/1628, 4

13/05/1628, 4

4 De heer van Diden heeft ingestemd met de strekking van de brief voor de Kleefse raden te Emmerik [Emmerich].