13/05/1628, 6

13/05/1628, 6

6 Ontvanger Pieter Maertsz. Houffijser verzoekt toekenning van de op ordonnantie van de Admiraliteit aan graaf Casimires van Levenstein betaalde 600 gld.
HHM geven het verzoek voor advies aan de Generaliteitsrekenkamer .