16/05/1628, 5

16/05/1628, 5

5 Conform een brief van de burgemeesters en regeerders van Delft d.d. 15 mei geven HHM Henderick Anthonisz. Groenewegen en Jan Cornelisz. Cruisert c.s. voorschrijven aan de Admiraliteit in Zeeland .