16/05/1628, 18

16/05/1628, 18

18 HHM lezen het rekest van Jacob Cooper, Jan Jacobsz. Wyncoop, Laurens de Maerschalck, Jan van Leuwen, Pieter van Santen, Jan Joosten, Harman Craijvanger, Roelant Teller, Jan Jansz. van Nieupoort en Vincent Corthals, allen aangeklaagde rechters in de kwestie Amboina [Ambon]. Zij verzoeken de gedelegeerde rechters te gelasten (ondanks dat hun aanklagers nog niet zijn verschenen) hun definitief of voorlopig te berechten.
HHM sturen het rekest aan de gezanten in Engeland. Deze moeten het aan de raad van de koning laten zien en verzoeken alsnog de getuigen naar de gedelegeerde rechters in de Republiek te sturen of tenminste een eis in de zaak te doen opdat de beschuldigden kunnen worden berecht.