25/05/1628, 11

25/05/1628, 11

11 Goossewius Meusskens verzoekt kapitein De Loge borg te laten stellen voor de uitvoering van het door de RvS in zijn nadeel gewezen vonnis. De Loge heeft hiertegen beroep aangetekend bij HHM.
Voordat HHM een besluit nemen, worden de retroacta over deze zaak nagekeken.