25/05/1628, 13

25/05/1628, 13

13 In aanwezigheid van Z.Exc. bespreken de binnengekomen afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges de regeling van de beveiliging van de zee.
Op advies van Z.Exc. en de afgevaardigden laten HHM de voor het kruisen bestemde eskaders bij het vorige aantal. In plaats van deze samen te stellen uit schepen van de verschillende Admiraliteitscolleges zal echter voortaan ieder College haar eigen eskader vormen terwijl de gebieden van het kruisen hetzelfde blijven. De raden ter Admiraliteit dienen een voet op schrift te stellen voor deze regeling.