25/05/1628, 7

25/05/1628, 7

7 De aanwezigde afgevaardigden van de Admiraliteit berichten mondeling over de brief d.d. Amsterdam 23 mei. Volgens hen is het onuitvoerbaar de varenslieden op de koopvaardijschepen tegen hun wil op de oorlogsschepen van het land in te zetten.