29/05/1628, 3

29/05/1628, 3

3 Orateur Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 1 april dat vier grote Nederlandse door de Genuesen bevrachte schepen met Nederlandse banieren zonder toestemming van de Grote Heer in Griekenland koren hebben gekocht. Hiermee hebben zij zowel de plakkaten van de landen daar als die van HHM geschonden.
Van der Dussen, Brouwer en Aelbertsz. moeten de genoemde plakkaten onderzoeken en er nader over berichten.