29/05/1628, 11

29/05/1628, 11

11 De inwoners van de neutrale dorpen in het Land van Kleef en de daaromheen gelegen gebieden worden door de vijand gedwongen de fortificaties bij Wezel en Rijnberk [Rheinberg] te repareren.
HHM laten de RvS hierover berichten en na overleg met Z.Exc. adviseren wat ertegen ondernomen moet worden.