31/05/1628, 8

31/05/1628, 8

8 De aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges dienen krachtens de resolutie van 25 mei een door hen opgestelde voet en regeling in. De door de verschillende Admiraliteitscolleges uit hun huidige schepen samen te stellen eskaders moeten voortaan als volgt kruisen:
Het eerste door de Admiraliteit van Zeeland uit te rusten eskader met vier goede schepen van het Nauw van Calais tot de Seine of de Cap de la Hève.
Het tweede door de Admiraliteit te Rotterdam uit te rusten eskader met vier schepen en een jacht van het Nauw van Calais tot de Maas.
Het derde eskader met vier schepen en een jacht van de Maas tot Texel, Het Vlie en verder tot Flamborough Head.
Het vierde met vier schepen en een jacht door de Admiraliteit te Amsterdam uit te rusten eskader van Texel en Het Vlie tot het Rif van Skagen en Noorwegen.
Voor het bezetten van de kust van Vlaanderen en het genoemde kruisen gelasten HHM de Admiraliteitsolleges als volgt:
Rotterdam: drie schepen en een fregat voor de kust en vier schepen en een jacht voor het kruisen, in totaal zeven schepen, een jacht en een fregat.
Amsterdam: tien schepen, een jacht en twee fregatten voor de kust en vier schepen en een jacht voor het kruisen, in totaal veertien schepen, twee jachten en twee fregatten.
Zeeland: drie schepen, een jacht en een fregat voor de kust en vier schepen voor het kruisen, in totaal zeven schepen, een jacht en een fregat.
Het Noorderkwartier: drie schepen en een fregat voor de kust en vier schepen en een jacht voor het kruisen, in totaal zeven schepen, een jacht en een fregat.
De gehele bezetting van de kust bestaat uit negentien schepen, vijf fregatten en twee jachten en voor het kruisen zestien schepen en drie jachten. In totaal zijn dit 35 schepen, vijf fregatten en vijf jachten.
HHM sturen de regeling en verdeling aan de Admiraliteitscolleges met de opdracht zich hieraan te houden. Zij verzoeken Z.Exc. brieven van gelijke inhoud te sturen.