03/06/1628, 17

03/06/1628, 17

17 De Gedeputeerde Staten van Friesland nomineren d.d. Leeuwarden 27 april Tinco van Oenama om namens Friesland in de RvS benoemd te worden.
HHM nemen Oenama de eed af en gelasten hem commissie te verlenen.