07/06/1628, 2

07/06/1628, 2

2 HHM verlenen de door de Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. Leeuwarden 3 mei gecommitteerde Jelte van Eysinga recht van zitting.