09/06/1628, 14

09/06/1628, 14

14 HHM melden de binnengekomen Philippe Calandrini dat verschillende steden klagen over wanbetaling van het onderhoud en de servitiën van de troepen van generaal Morgan.
HHM verplichten Calandrini dit te regelen en de door hun afgevaardigden opgestelde rekening van het aan de troepen bij hun aankomst verstrekte voorschot over te nemen. Daarnaast moet hij de door ontvanger Doublet boven de ontvangen 10.000 gld. uitgegeven 858 pond terugbetalen.
Calandrini verklaart reeds opdracht tot betaling van het onderhoud en de servitiën van de Engelse compagnieën te hebben gegeven. Hij weigert echter de onder de genoemde troepen aanwezige Schotten te betalen. Verder zegt Calandrini dat agent Carlaton de genoemde rekening zou overnemen. Hij acht zich niet verplicht de 858 gld. terug te betalen aangezien deze voor de Schotten zijn uitgegeven.
HHM besluiten dat Calandrini krachtens de akte obligatoir het onderhoud en de servitiën van de troepen van Morgan geheel moet betalen. Wanneer er door slechte betaling wanorde of onheil ontstaat, dan zal men alles op hem en zijn goederen verhalen. Tevens moet Calandrini de genoemde rekening overnemen en het voorschot daarvan aan ontvanger Doublet betalen.