12/06/1628, 2

12/06/1628, 2

2 HHM resumeren de op 10 juni genomen resolutie aangaande het afdanken van de vier met generaal Morgan uit Stade afkomstige Schotse regimenten. Daarnaast zijn zij bericht over het verzoek van secretaris Gunter de vier regimenten nog voor drie weken aan te houden. Hij neemt er genoegen mee als de betaling van het onderhoud en de servitiën gedurende deze periode worden afgetrokken van het aan de koning van Denemarken beloofde secours.
HHM laten de regimenten in hun garnizoensplaatsen afdanken door een monstercommissaris. Indien dit niet behoorlijk kan geschieden zonder voorgaande betaling van het onderhoud en de servitiën over de periode van hun aankomst tot de dag van de cassatie geven zij de commissaris een open brief mee voor Philippe Calandrini in Amsterdam. Calandrini wordt hierin gelast het onderhoud te betalen. Als Calandrini dit weigert, zal de commissaris vertrekken naar Harderwijk, Elburg en Hattem, de garnizoenssteden van de Schotten. Daar zal hij de magistraten verzoeken het geld voor het onderhoud en de servitiën voor te schieten en beloven dat ontvanger Doublet dit spoedig zal terugbetalen of in rekening valideren. Daartoe geven HHM de commissaris ook brieven aan deze magistraten mee.