12/06/1628, 5

12/06/1628, 5

5 HHM lezen het voorstel van de heren van Amsterdam aangaande het uitrusten van tien à twaalf oorlogsschepen voor betere bewaking van de Noordzee en Het Kanaal en bescherming van de handel van de Nederlanders. 1 Amsterdam zal de schepen met alle benodigdheden en munitie en ervaren zeelieden en officieren inhuren. De stad zal de commandeur, vice-commandeur, kapiteins en andere officieren voorstellen aan HHM en Z.Exc. Deze mogen hen aannemen en van instructie en commissie voorzien. Indien HHM en Z.Exc. kandidaten niet geschikt achten, dan zal de stad anderen in hun plaats stellen. De instructie voor de schepen wordt opgesteld door Amsterdam en eveneens eerst voorgelegd aan HHM en Z.Exc. Na goedkeuring hiervan of eventuele correctie zal deze gezamenlijk worden gearresteerd en geautoriseerd. De schepen moeten zich aan de instructie houden en zijn niet gebonden aan andere, algemene instructies voor staatse oorlogsschepen, behalve inzake het respect voor de vlag van de op zee verblijvende luitenant-admiraal. De tien à twaalf oorlogsschepen vallen echter niet onder diens commando.
De schepen zullen voor een periode van vier maanden de Noordzee en Het Kanaal, vanaf Noorwegen en het Rif van Skagen tot de Scilly Eilanden, bewaken en moeten conform hun instructie voortdurend blijven kruisen zonder zich met het konvooieren van schepen bezig te houden. Zij moeten slechts trachten de vijand en andere rovers te vinden en indien mogelijk te vernietigen.
De stad zal het voor de equipage en betaling van de schepen benodigde geld op haar krediet lenen. Na achttien maanden zal zij de terugbetaling met bijbehorende rente halen uit een korting op de consenten en belastingen.
De heren van Holland stellen een besluit hierover uit.

1 Het voorstel is geïnsereerd in S.G. 3187.