13/06/1628, 6

13/06/1628, 6

6 Op verzoek van Pieter van Blanckeroort, geweldige-generaal van de voor de kust van Vlaanderen bestemde oorlogsschepen, depĂȘcheren HHM voor hem en zijn dienaren ordonnantie van vier maanden reeds lang vervallen gage.